Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Zam ve Tazminatlara İlişkin Görüşler

İdari Görevlere Vekaleten Atanan Personelin Ek Özel Hizmet Tazminatı

Programcı ve Çözümleyici Zam ve Tazminatları Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşü

Araştırmacı Zam ve Tazminatları Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşü

Seyyar Görev Tazminatı

Büyük Proje Tazminatı(İl Müdürlüğüne Vekalet Edenler)

Şahsa Bağlı Haklar ve 6111 Sayılı Kanun Gereği Ek Tazminat Ödenmesi

T.C. Ziraat Bankasından Nakledilen Personelin Aile Yardımı ve Denge Tazminatı Talebi

Tekniker Kadrosunda Görev Yapan Teknik Öğretmenin Zam ve Tazminatı

Ek Özel Hizmet Tazminatı Hakkında Maliye Bakanlığının Görüşü

Mühendis Zam ve Tazminatları

Bölgesel Ek Tazminat

Fizikçi Unvanına İlişkin Zam ve Tazminatlardan Yararlanma

İktisat Fakültesi Mezunu Olarak, Ekonomist Unvanına İlişkin Zam ve Tazminatlardan Yararlanma

Maliye Bakanlığı"nın, Ekonomist Unvanı Zam ve Tazminatlarına İlişkin Görüşü

Yıpranma Tazminatı (Uçuş, Dalış Tazminatı)

Gece Vardiya Zammı

Hastalık İzinlerinde Bölge Tazminatının Ödenmeyeceği Hakkında Görüş

Ek Özel Hizmet Tazminatının Hangi Kurum Bütçesinden Ödenmesi Gerektiği

Şube Müdürlüğüne Vekaleten Atamada Zam ve Tazminatlar

6525 Sayılı Kanun Kapsamında Araştırmacı Zam ve Tazminatları Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşü

Sözleşmeli Personele (4/B) Arazi Tazminatı

Geçici Peronele (4/C) Özel Hizmet Tazminatı

Vekalet Ödemelerine İlişkin Görüş Yazısı

Uzaktan Eğitim-Ahmet Yesevi Üniversitesi

Sivil Savunma Uzmanının Aylıkları

Kimyager'in Kimya Mühendisliği Kariyeri Olması Halinde Zam ve Tazminatları 

Sözleşmeli Personele Zam ve Tazminat Farkı ile Ek Ödeme Ödenebilir mi?

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Mezunu Olan Personelin Yararlanacağı Zam ve Tazminatlar Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşü

Araştırmacı (6191) Maaş Unsurları

Seyyar Görev Tazminatı ve Ek Özel Hizmet Tazminatı

İl Müdürlüğüne Vekalette Ek Ödeme Yapılıp Yapılamayacağı

Biyoloğun Kimyagerin Yararlandığı Ek Özel Hizmet Tazminatından Yararlanıp Yararlanamayacağına İlişkin Görüş

Sözleşmeli Personele Seyyar Görev Tazminatı ile Ek Özel Hizmet Tazminatı Hakkında Görüş Yazısı

Geçici Görevlendirmede Ek Özel Hizmet Tazminatı

Arazi İçin Ek Özel Hizmet Tazminatı

375 Sayılı KHK Kapsamında; Emekli Olanlara Ödenecek Yolluk Tazminatı  (İhraç)