Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Diğer Görüşler

Geçici Personele (4/C) Ek Ödemeye İlişkin Genel Yazı

Sözleşmeli Personele Ek Ödemeden Prim Kesintisi

4/C Personeli Fazla Mesai

İhale Kararına Ait Damga Vergisi İadesi

Genel Sağlık Sigortası Primi

Hizmet Alımı ve Binek Araç Kiralamalarında Damga Vergisi

Sözleşmeli Personelin Sigorta Primi 

Asgari Ücret Fiyat Farkı

Huzur Hakkı

Geçici Personele Emeklilik Tazminati

Geçici Personele Aile Yardımı

Yemek Servisi Bulunan Kurumların Yemekhanelerinden Yararlanma

Yemek Yardımının Kupon Şeklinde Verilemeyeceği

Yemek Yardımının Lokantalardan Temini

İşçi Mesai (Fazla Çalışma)

Geçici Personele Aile Yardımı Ödenmesi Maliye Bakanlığı Görüşü

Maliye Bakanlığı'nın Geçici Personele (4/C) Ek Ödeme Hakkındaki Görüşü

Geçici Personele Mahkeme Kararına Göre Uygulanacak Ek Ödeme

Hizmet Alımı İle Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı Ödemeleri 

Geçici Personele Yapılan Ek Ödemeler

Sözleşmeli Personel Sİgorta Prim İadesi

İşyeri Hekim ve Uzmanlarına Yapılacak Ek Ödeme

Geçici Personele Ek Ödemeye İlişkin Maliye Bakanlığı Görüşü

Geçici Personele Ek Ödeme

Geçmişe Yönelik Yabancı Dil Tazminatı Ödenip Ödenmeyeceği

Geçmişe Yönelik Aile Yardım Ödeneği

Geçici Personelin İcra Emirlerine İtiraz

Geçici Personelin İcra Emirleri Hakkında Hukuk Müşavirliği Görüşü

Geçici Personelin İcra Emirleri Hakkında Hukuk Müşavirliği Ek Görüşü

İhale Dokümanına Maaşların Erken Ödenmesi İle İlgili Hüküm Konulması

Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Görevlendirilen Personelin Harcırahı

Asli Kadro ve Görevi Dışında Alınan Çeşitli Görevlerden Sadece Birisi İçin Ücret Ödeneceği

Birden Fazla Görevlendirmeden Sadece Birisi İçin Huzur Hakkı Ödenebileceği

Zorunlu Olarak Görev Alınan Komisyonlarda Verilecek Huzur Hakkı Ödemelerinin 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği

Kapıcının Kıdem Tazminatı Ödemesi 

Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Ödemesi

Sözleşmeli Personele Arazi Tazminatı Ödenir Mi?

Geçmişe Yönelik Kıdem Tazminatı

Hakedişlerden Gelir Vergisi Kesintisi