Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
MİSYON-VİZYON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vizyonu

 

Sürdürülebilir Çevre, Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Misyonu

 

Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay mimariyi esas alan planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma, taşınmaz yönetimi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmak.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Vizyonu

 

Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Bakanlığın geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, proaktif çalışan, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonu

 

Üst politika belgeleri çerçevesinde Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli stratejilerini tüm birimlerle işbirliği yaparak belirlemek, Bakanlığa tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.