Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
657 Sayılı Kanuna İlişkin Görüşler

Geçici Personel Kıst Aile Yardımı Ödeneği Maliye Bakanlığı Görüşü

4046 Sayılı Kanunla Atanan Araştırmacı Unvanlı Kadroların Ek Gösterge Oranı

Asilde Aranan Bütün Şartları Birlikte Taşımayanlara Vekalet Ücreti Verilemeyeceği Hakkında Görüş

Ayniyat Saymanı ve Döner Sermaye Saymanı Vekalet Ücreti 

Teknik Hizmetler Sınıfı Uzman Aylığı

Teknik Hizmetler Sınıfında İken Şube Müdürü Kadrosuna Atanan Personelin Zam ve Tazminatları

Bakanlık Temsilcisi Ücreti

Bakanlık Temsilcisi Ücreti Hakkında Maliye Bakanlığı"nın Görüşü 

Fazla Mesai Yaptırılması Durumunda Ücret Ödemesi

Görevden Uzaklaştırılan Personelin Emekliye Ayrılmaları Halinde Aylıkları

İkinci Görev

Görevden Uzaklaştırılan Personelin Aylıklarının İadesi

Aile Yardımı Ödenmeyecek Durumlar Hakkında Devlet Personel Başkanlığının Görüşü

Boş Kadrolara Vekalet Ücreti

Teknik Hizmetler Sınıfı Ek Gösterge

Başka Bir Yere Atanan Memurun Mehil Müddeti İçinde Hastalık Raporu Alması Halinde Göreve Ne Zaman Başlayacağı ve Aylığının Verilip Verilemeyeceği

Güvenlik Görevlilerine Giyim Yardımı

657 Sayılı Kanuna Tabi Koruma Güvenlik Görevlilerine Giyim Yardımı

Teknik Personele Ödenen Giyim Yardımı Hakkında

Şube Müdürlüğüne Vekalet Eden Personele Giyim Yardımı

Yetim Aylığı Alan Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği

Vekalet Edilen Dolu Kadronun Boşalması Halinde Vekalet Aylığı

YÖKDİL Sınavı ve Yabancı Dil Tazminatı

Ölüm Yardımı-Cenaze Gideri Ödeneği

Fazla Mesai Ücreti Genel Yazı

657  Sayılı Kanunun Geçici 43 üncü Maddesi Kapsamında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel Hakkında Devlet Personel Başkanlığı Görüşü

Sözleşmeli Avukat İstihdamı

Göreve İade Edilen Memurların Aylıklarının İadesi

68/B Maddesine Göre Atamalarda Aylığa Hak Kazanma