Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Temel Mali Tablolar (Yıllık)

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan Bakanlığımız temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanarak yayımlanacaktır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği için yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan mali tablolarda 2015 yılı Ocak ayından itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle Bakanlığımızın ilk temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) 2015 yılı için hazırlanacak ve en geç 2016 yılı Nisan ayı sonuna kadar yayımlanacaktır. 

2015 Yılı Dönem Sonu Tabloları

2016 Yılı Dönem Sonu Tabloları

2017 Yılı Dönem Sonu Tabloları

2018 Yılı Temel Mali Tabloları

2019 Yılı Temel Mali Tabloları

2020 Yılı Temel Mali Tabloları

2021 Yılı Temel Mali Tabloları