Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
6245 Sayılı Harcırah Kanununa İlişkin Görüşler

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı

4/C Kapsamındaki Personelin Sürekli Görev Yolluğu

Yemek Bedelinin Karşılanması Durumunda Gündelik

6191 Sayılı Kanun ile 926 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Atananların Harcırahı

Ataması İptal Edilen Personelin Harcırahı

İl Müdürlüğüne Vekaleten Atanan Personelin Geçici Görev Yolluğu

4046 Sayılı Kanunun 22"nci Maddesine Göre Atananların Harcırahı

Bakanlık Temsilcisi Geçici Görev Yolluğu Ödemesi

Çevre Denetimi ve Kontrollük Hizmetleri için Seyyar Görev Tazminatı

4046 Sayılı Yasa Kapsamında İstihdam Edilenlerin Ek Özel Hizmet Tazminatı ve Seyyar Görev Tazminatı

4/C Kapsamındaki Personelin Seyyar Görev Tazminatı

Harcırahsız ve Yolluksuz Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu

Geçici Görev ile Arazi Tazminatının Beraber Ödenebileceği

Toplum Yararına Çalışma Programı Kapsamında Görevlendirilenlerin Harcırahı

Şube Müdürüne Seyyar Görev Tazminatı

Uzun Süreli Görevlendirmelerde Harcırah

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı 10.04.2014

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı 23.05.2014

Memuriyet Mahallinin Tespit Edilmesinde İzlenecek Yol

Salt Kadro Hareketi Nedeniyle Harcırah Ödenemeyeceği

Sempozyum Katılım Ücretinin Ödenemeyeceği

Harcırahın Hangi Kurum Bütçesinden Ödenmesi Gerektiği

Uzun Süreli Görevlendirmelerde Maliye Bakanlığının Görüşü

İlçede Kurulan Çevre Şube Müdürlüğüne Görevlendirilen Personelin Geçici Görev Yolluğu

Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Görevlendirilen Personelin Harcırahı

Sözleşmeli İken Memur Olarak Atanının Harcırahı

Sözleşmeli Personelin Sürekli Görev Yolluğu Ödenir Mi?

20.00-02.00 Saatleri Arasında Yapılan Geçici Görevlendirmelerde Gündelik Ödenir Mi?

Sözleşmeli Personele, Seyyar Görev Tazminatı ile Ek Özel Hizmet Tazminatı (arazi) Ödenir Mi?

Asli ve Sürekli Görevler için Gündelik mi Seyyar Görev Tazminatı Ödenmeli?

PGD Görevlendirmelerinde Konaklama Bedeli Ödemesi

Harcırahsız Yolluksuz Onaya İtiraz Edilmesi Halinde Gündelik Ödenir Mi?

Harcırah Ödemelerine İlişkin Genel Yazı 2019

Ehliyet Tespiti veya İmtihan Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlere Harcırah Ödemesi

Milli Emlak Uzmanlarına 6245 Sayılı Kanunun 33/b Maddesi Kapsamında Geçici Görev Yolluğu Ödemesi

Proje Kapsamında Geçici Görevlendirilenlere Seyyar Görev Tazminatı

İkametgahının Bulunduğu İlçede Yapılan Görevlendirmelerde Gündelik Ödenir Mi?

Sözleşmeli Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenir Mi?

Madencilik Faaliyetlerine İlişkin Harcırah

Harcırah Hangi Kurum Bütçesinden Ödenir

Denetim Elemanlarına Tam Gündelik Verilmesi

Hazine Taşınmazı İşlemlerinde Görevlendirilenlerin Harcırahı

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Kapsamında Görevlendirilenlere Ödenecek Gündelik ve Yol Giderleri