Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Aylık Mali Tablolar

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan temel mali tablolar (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) dışında kalan aylık olarak hazırlanan Bakanlığımız mali tabloları;

2015 Yılı Mali Tabloları

2016 Yılı Mali Tabloları

2017 Yılı Mali Tabloları

2018 Yılı Mali Tabloları

2019 Yılı Mali Tabloları

2020 Yılı Mali Tabloları

2021 Yılı Mali Tabloları

2022 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları

2022 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları

2022 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları