Analitik Bütçe Sınıflandırması Kitabı (Eko Rehber)
Analitik Bütçe Sınıflandırması Kitabı (Eko Rehber)
26 Şubat 2018

Bakanlığımız bütçesinin hazırlanması ve uygulaması esnasında yol göstermesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığımızca oluşturulan Analitik Bütçe Sınıflandırması Kitabı (Eko Rehber) ekte sunulmaktadır.