Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantıları
14 Mart 2018

Bakanlığımızda yürütülmekte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine geçiş kapsamında iç tetkik çalışmaları 12-16.03.2018 tarihleri arasında Merkez Teşkilatında gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini gözden geçirmek ve iç tetkik raporları doğrultusunda alınması gereken önlemleri ve düzeltilmesi gereken alanları belirlemek amacıyla 19-21.03.2018 tarihleri arasında Birim Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, kalite web sayfasında (http://kalite.csb.gov.tr/prosedurler-i-123) yayımlanan Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedüründe belirtilen ve mutlaka gündeme alınması gereken konulara dikkat edilmek suretiyle Merkez Teşkilatında Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantılarının yapılması ve Sistem Performans Raporu ile YGG Toplantı Tutanağının Bakanlık Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.