Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı
MİSYON-VİZYON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vizyonu

 

Yaşanabilir çevre, afetlere hazır kimlikli ve akıllı şehirler

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Misyonu

 

Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Vizyonu

 

Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Bakanlığın geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, proaktif çalışan, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonu

 

Üst politika belgeleri çerçevesinde Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli stratejilerini tüm birimlerle işbirliği yaparak belirlemek, Bakanlığa tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.