İç Tetkik Planı Duyurusu 2018
05 Mart 2018

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; 01.03.2018 tarihli ve 37905 sayılı Müsteşarlık Makamı Olur'u ile 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında Bakanlığımız Merkez Teşkilatında İç Tetkikler gerçekleştirilecektir.

Tetkik edilen birim yetkililerinin; Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırladıkları dokümanları, işlem ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri iç tetkikçilere ibraz etmeleri, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almaları ve fiziki şart, personel desteği ve donanım temini de dâhil olmak üzere her türlü yardım ve kolaylığı göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca yazımız ekinde yer alan İç Tetkik Planındaki İç Tetkikçilerle 08 Mart 2018 Perşembe günü saat 10.00'da Strateji Geliştirme Başkanlığı toplantı salonunda, yapılacak iç tetkikler ve bundan sonraki süreç hakkında genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.