Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi
25 Mayıs 2017

 

Kamu harcamalarının etkinliğinin arttırılması ve kamu mali yönetiminde bilişim sistemleri altyapılarının entegre edilmesi amacıyla "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi" ne ilişkin Başbakanlık genelgesi, 16 Mayıs 2017 Tarihli ve 30068 Sayılı Resmî Gazetesinde yayımlanmıştır.

Genelge ve eki Politika Belgesi ve Uyum Eylem Planı Başkanlığımız tarafından derlenmiş olup ekte sunulmaktadır.

 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi