25.01.2017 Tarihinde Yapılan Kamu İhale Mevzuatı Değişiklikleri ve Değerlendirmeler
01 Şubat 2017

 → Kamu ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişiklikler 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 → Bu kapsamda; ihale sürecinde görev alan personele söz konusu değişiklik ile ilgili bilgi vermek amacıyla Başkanlığımız tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bahsi geçen değerlendirme çalışmalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz..

 

⇒ Hizmet Alımı İhaleleri Uygumala Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

⇒ Yapım İşleri Uygumala Yönetmeliği

⇒ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

⇒ Kamu İhale Genel Tebliği

⇒ Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

⇒ Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

⇒ İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

⇒ İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ