2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
31 Temmuz 2017

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından hazırlanan 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2017 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu