2017 Yılı 3. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu
20 Ekim 2017

Bakanlığımız 2017 Yılı Bütçesinin 01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arasındaki gerçekleşme miktarlarını gösteren 3. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu yayımlanmıştır.

 

3. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2017)