2017 yılı 2. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu
31 Temmuz 2017

Bakanlığımız 2017 yılı bütçesinin 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasındaki gerçekleşme miktarlarını gösteren 2. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu yayımlanmıştır.

 

2. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2017)