2017 yılı 1. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu
18 Nisan 2017

Bakanlığımız 2017 yılı bütçesinin 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki gerçekleşme miktarlarını gösteren 1. Dönem Bütçe Gerçekleşme Raporu yayımlanmıştır.

 

1. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu (2017)