2016 Yılı Personel ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu
31 Ocak 2017

 

2016 yılına ilişkin Personel ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır.

 

 

♦  2016 Yılı Personel ve Hizmet Alan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu