2016 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
30 Ocak 2017

İç Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan 2016 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

 

- 2016 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu